Informasjon om aktiviteter

Aktuelle friluftsaktviteter for inspirasjon og deltakelse

Kart og GPS-kurs i Kirkenes

21.-22. juni 2019

Grunnleggende GPS kurs, med gjennomgang av:

  • Kart
  • Kompass
  • Grunnleggende bruk av GPS
  • Innstilling av GPS
  • Gjennomgang av teori skjer innendørs på fredagen, og så er det utedag på lørdag.

Kart og GPS-kurs i Kirkenes

September 2019

Grunnleggende GPS kurs, med gjennomgang av:

  • Kart
  • Kompass
  • Grunnleggende bruk av GPS
  • Innstilling av GPS
  • Gjennomgang av teori skjer innendørs på fredagen, og så er det utedag på lørdag.