Packrafting i Sør-Varanger og omegn

Packrafting i elv

Det er økende interesse for packraft i Sør-Varanger og omegn, og facebookgruppen «Packrafting i Sør-Varanger og omegn» som tilhører facebooksiden «Packrafting Finnmark» er et resultat av dette. Hensikten er å ha et fellesskap som fremmer et godt padlemiljø for packraftpadlere. Det arbeides systematisk med kompetanseheving, samt erfaringsutveksling i gruppen. Nettverket er etablert og driftet av Frisk rådgivning – Øyvind Friskilä på idealistisk bakgrunn.


HMS policy for Packrafting i Finnmark

Planlegging 

Packrafting Finnmark baserer aktivitetene på Norsk Padleforbund sin HMS visjon og mål som er: 

 NPFs visjon for HMS arbeidet: Ingen skal drukne! 

HMS POLICY 

HELSE 

  • Fremme god fysisk og psykisk helse i organisasjonen 
  • Fremme aktivitet både på vannet og på land. 

MILJØ 

  • Fremme et godt klima for samarbeid og utvikling hos enkeltindivider. 
  • Bidra til at Packrafting Finnmark sin aktivitet har minimal negativ påvirkning på miljøet.

SIKKERHET 

  • Forebygge helseskade og skade på utstyr som følge av Packrafting Finnmark sin aktivitet. 
  • Alle som padler skal få mulighet til å ta NPF våttkortkurs gjennom Packrafting Finnmark eller andre